• USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

  Kancelaria Adwokacka Strus-Wołos i Wołos s.c. od 1996 roku oferuje najwyższej jakości pomoc prawną zarówno w tradycyjnych sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych czy administracyjnych, jak również wyspecjalizowaną obsługę przedsiębiorców w sprawach gospodarczych, upadłościowych, z zakresu spółek prawa handlowego czy prawa bankowego.

 • SKARGI KASACYJNE ORAZ PROWADZENIE SPRAW PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

  Adwokat dr Monika Strus-Wołos jest uznanym ekspertem z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz upadłościowego. Specjalizuje się w sporządzaniu skarg kasacyjnych oraz w prowadzeniu postępowań przed Sądem Najwyższym.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

1 Prowadzenie spraw sądowych
i sporządzanie pism procesowych z zakresu:

 • prawa cywilnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa upadłościowego,
 • prawa karnego,
 • prawa pracy,
 • prawa medycznego,

2 Sporządzanie skarg kasacyjnych w postępowaniach cywilnych i sądowo-administracyjnych oraz prowadzenie spraw przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniach ze skarg kasacyjnych dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych z całego kraju

3 Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

4 Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

5 Udzielanie porad prawnych osobom fizycznym

6 Prowadzenie mediacji we wszystkich rodzajach spraw

7 Szeroko rozumiana pomoc prawna sadownikom oraz przedsiębiorcom świadczącym usługi na rzecz sadownictwa

8 Konsultacje i współpraca z innymi kancelariami prawnymi, także zagranicznymi

O NAS

Kilka słów o naszej kancelarii…

Kancelaria w formie spółki cywilnej funkcjonuje nieprzerwanie od 1996 r. Nasze doświadczenie pozwala na świadczenie pomocy prawnej zarówno w tradycyjnych sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych czy administracyjnych, jak również na wyspecjalizowaną obsługę przedsiębiorców w sprawach gospodarczych, upadłościowych, z zakresu spółek prawa handlowego czy prawa bankowego. Obejmuje ono nie tylko prowadzenie procesów gospodarczych lecz także przekształcanie spółek, finansowanie inwestycji i analizy due diligence. Od początku działalności prowadzimy obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, co pozwala na korzystanie z bogatej praktyki w zakresie stosowania prawa administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego. Wyróżnia nas posiadanie wyspecjalizowanego zespołu researcherskiego, zbierającego materiały do wszystkich rodzajów powierzanych nam spraw. Od lat w Kancelarii zdobywają doświadczenie także młodzi prawnicy w ramach aplikacji i staży zawodowych. Razem tworzymy zespół pozwalający na wszechstronne mierzenie się nawet z najcięższymi sprawami naszych klientów.

W naszym działaniu opieramy się na zasadach etycznych wyniesionych przez wspólników z aplikacji i doświadczeń zdobytych w pracy ze słynnymi adwokatami z historycznego Zespołu Adwokackiego Nr 1 w Grójcu, którzy w czasach komunizmu prezentowali niezłomną postawę.  Łączymy tradycję tego znaczącego dla Adwokatury miejsca z zasadami wykonywania zawodu wynikającymi z norm samorządowych oraz wymogami i oczekiwaniami naszych klientów w stosunku do powierzonych nam spraw.

Nasze usługi świadczymy m. in. na terenie całego powiatu grójeckiego, tj. na takich obszarach jak: Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Warka i innych. Skargi kasacyjne przyjmujemy z całej Polski.

WSPÓLNICY

Adwokat dr Monika Strus-Wołos

Adwokat dr Monika Strus-Wołos

Zdobywczyni nagrody “Złoty Paragraf” w kategorii Najlepszy Adwokat 2008.

Jest adwokatem, doktorem nauk prawnych i nauczycielem akademickim. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1991). Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Strus-Wołos i Wołos s.c. W 2005 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej (EWSPiA w Warszawie). W 2010 r. uzyskała stopień doktora za rozprawę poświęconą prawu upadłościowemu i procesowemu (UKSW w Warszawie).

Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Palestra i redaktor tematyczny (prawo cywilne). Ekspert Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. Ekspert Instytutu Allerhanda w Warszawie. Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego Radomski Rocznik Lekarski.

 Stypendystka Komisji Europejskiej w latach 2000-2002. Uczestniczka wielu międzynarodowych szkoleń i programów edukacyjnych z zakresu prawa europejskiego i ochrony praw człowieka. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2007-2013, w tym jedna kadencja jako członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Przez wiele lat członek Komisji Praw Człowieka i przewodnicząca Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono Naczelnej Rady Adwokackiej.

Współpracowała przy przekształceniach własnościowych i prywatyzacji największych polskich firm. Przewodnicząca Rady Nadzorczej jednego z przedsiębiorstw komunalnych.

Prowadzi szkolenia dla adwokatów i aplikantów adwokackich, jest także wykładowcą na wyższych uczelniach. Prelegentka na konferencjach naukowych, także międzynarodowych. 

W 2008 roku otrzymała odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

Adw. dr Monika Strus-Wołos jest członkiem-założycielem międzynarodowego stowarzyszenia adwokackiego ELAN (European Lawyers’ Advocacy Network) z siedzibą w Hiszpanii.

Szefowa misji obserwacyjnych NRA dotyczących praw człowieka i obywatela w Gruzji (2012) i  w Kazachstanie (2013).

Otrzymała prestiżową nagrodę Gazety Prawnej „Złoty Paragraf” w kategorii Najlepszy Adwokat 2008 r. za swoją działalność legislacyjną na rzecz ruchu hospicyjnego. W roku 2009 wyróżniona w konkursie „Prawnik Pro Bono” dziennika Rzeczpospolita, a w 2012 r. laureatka konkursu „Profesjonaliści Forbesa”.

Specjalizuje się w procedurze cywilnej, prawie gospodarczym, prawie upadłościowym, prawie medycznym, sporządzaniu skarg kasacyjnych oraz prowadzeniu postępowań przed Sądem Najwyższym.

Adwokat Jarosław Wołos

Adwokat Jarosław Wołos

Adwokat i mediator.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1988). Aplikacja sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu (1988-1991). Po zdaniu egzaminu sędziowskiego asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Przysusze (1991-1993). W 1993 r. zdał egzamin radcowski. 

Ukończył także aplikację adwokacką. Po zdaniu w 1996 r. egzaminu adwokackiego i uzyskaniu wpisu na listę adwokatów wspólnik w Kancelarii Adwokackiej Strus-Wołos i Wołos s.c. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu w latach 1998-2001, w roku 2010 delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Wieloletni Sędzia sądu dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Radomiu, od 2010 r. nieprzerwanie Prezes tego sądu. Mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W 2018 roku otrzymał odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego (m. in. rozwody, sprawy o alimenty, mediacje), prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa karnego. 

CZYTAJ WIĘCEJ...

PRO BONO

Naszym „znakiem firmowym” jest szerokie zaangażowanie Kancelarii w działania pro bono.

Adwokat dr Monika Strus-Wołos od wielu lat zasiada w Radzie Sekcji Polskiej międzynarodowej organizacji charytatywnej Pomoc Kościołowi W Potrzebie (Kirche in Not, Aid to the Church in Need, Aide à l’Église en Détress). Celem organizacji jest pomoc prześladowanym chrześcijanom na całym świecie. W 2011 roku Papież Benedykt XVI podniósł organizację do rangi Fundacji Papieskiej podległej bezpośrednio Watykanowi.

Od 2006 r. adw. dr Monika Strus-Wołos współpracuje z Fundacją Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Jest współautorką projektu rozporządzenia w sprawie pediatrycznej opieki paliatywnej. Uczestniczyła w działaniach lobbingowych, które doprowadziły do zniesienia przepisów NFZ dyskryminujących dzieci chore na nieuleczalne choroby nienowotworowe. Jest również współautorką opracowanych przez zespół ekspertów dokumentów „Standardy domowej opieki paliatywnej nad dziećmi” i projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Za swoją działalność na rzecz WHD we wrześniu 2014 r. podczas gali jubileuszowej z okazji XX-lecia Fundacji została uhonorowana imiennym medalem pamiątkowym, obok 3 wybitnych profesorów medycyny.

Adwokat Monika Strus-Wołos otrzymała także prestiżową nagrodę Gazety Prawnej „Złoty Paragraf – Najlepszy Adwokat 2008” i wyróżnienie w konkursie „Prawnik Pro Bono” dziennika Rzeczpospolita, jako wyrazy uznania dla działalności na rzecz ruchu hospicyjnego.

W latach 2007-2013 adw. dr Monika Strus-Wołos była krajowym koordynatorem ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką „Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich”, w czasie której udzielono pomocy prawnej tysiącom Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W 2012 r. adw. dr Monika Strus-Wołos była szefową misji obserwacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej podczas wyborów parlamentarnych w Gruzji. Misja spotkała się także z przedstawicielami Polonii w Gruzji i przekazała polskim szkołom pomoc finansową i materialną, w tym sprzęt komputerowy.

W 2013 r. adw. dr Monika Strus-Wołos zorganizowała i przewodniczyła adwokackiej misji obserwacyjnej poświęconej naruszeniom praw człowieka w Kazachstanie, w szczególności prześladowaniom więźniów politycznych. (czytaj raport z misji) Członkowie misji spotkali się także w Pietropawłowsku z Polonią, której przekazali pomoc materialną. Następnie adw. dr Strus-Wołos uczestniczyła w działaniach lobbingowych (m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli) mających na celu uwolnienie więźniów politycznych w Kazachstanie, w tym w szczególności Rozy Tulietayevej, jedynej kobiety skazanej na długoletni pobyt w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze po masakrze w Zhanaozen. Działania misji przyczyniły się do uwolnienia więźniarki w 2014 r.

Wspólnicy Kancelarii uczestniczą również w wielu lokalnych działaniach charytatywnych.

CZYTAJ WIĘCEJ...

PUBLIKACJE NAUKOWE

Adw. dr Monika Strus-Wolos jest autorką kilkudziesięciu publikacji w prasie krajowej i zagranicznej. Poniżej przedstawiamy kilka z nich

“Uprawnienia procesowe wierzycieli w postępowaniu upadłościowym”.

“Uprawnienia procesowe wierzycieli w postępowaniu upadłościowym”.

Publikacja jest pierwszą w Polsce przekrojową analizą uprawnień procesowych wierzycieli w postępowaniu upadłościowym z punktu widzenia praktyka. W wielu kwestiach dotychczas nieopracowanych w literaturze lub będących przedmiotem sporu doktryny autorka proponuje rozwiązania oraz przedstawia postulaty de lege ferenda. W pracy powołano liczne orzecznictwo, także zagraniczne.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ...
Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, tom III

Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, tom III"; Wolters Kluwer, 2021

Adw. dr Monika Strus-Wołos jest autorką licznych opracowań dot. procedury postepowania cywilnego oraz zmian w prawie cywilnym.

Współautorka III tomu opracowania “Kodeks postępowania cywilnego – Komentarz”; Wolters Kluwer, 2021

CZYTAJ WIĘCEJ...
ZOBACZ WIĘCEJ...

GRÓJEC

Kancelaria Adwokacka
Strus-Wołos i Wołos Kancelaria Adwokacka s.c.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10, 05-600 Grójec

WARKA

Kancelaria Adwokacka
Strus-Wołos i Wołos Kancelaria Adwokacka s.c.

Plac Stefana Czarnieckiego 19, 05-660 Warka

Kontakt